Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Ny officiell mejladress till kommunen

De två officiella mejladresserna som tidigare använts för att komma i kontakt med kommunen, registrator@lysekil.se och kontaktcenter@lysekil.se, har ersatts med en adress; kommun@lysekil.se.

Kommunens kontaktcenter har från årsskiftet fått en ännu tydligare roll som vägen in i kommunen. Det betyder till exempel att kontaktuppgifterna på hemsidan renodlas och besökarna hänvisas i första hand till kontaktcenter när de har en fråga, som sedan lotsar vidare till rätt person.

- Med en officiell adress för att mejla till kommunen blir det tydligare för den som kontaktar oss, säger Tove Andersson, chef för avdelningen Kontaktcenter och kommunikation. Många har skickat samma fråga till båda e-postadresserna vilket både tar längre tid för oss att hantera men också kan resultera i olika svar. Nu hamnar mejlen hos kontaktcenter som skickar ärendet dit det hör hemma. Den nya adressen, kommun@lysekil.se, är neutral och signalerar att man skickar sin fråga/mejl till kommunen.

Översyn av gemensamma mailadresser

Samtidigt sker en översyn av kommunens närmare 130 funktionsbrevlådor, det vill säga gemensamma mejladresser till en verksamhet, som till exempel mottagningsteam@lysekil.se.

- Vi kommer inte att ta bort några adresser som används, men många kommer inte längre att vara ett alternativ på hemsidan, säger Tove. Istället styr vi den första kontakten till kontaktcenter för vidare förmedling till verksamheterna.

Lättare att följa ärenden

En fördel med att fler mejl nu styrs till kontaktcenter är att fler ärenden då registreras i ett ärendehanteringssystem. Det gör att ärendet lättare kan följas och att kontaktcenter kan komplettera informationen och svara på frågor kring status.

- Kontaktcenter är en viktig länk mellan kommunen och dess invånare, en central funktion som alltid finns på plats under kontorstid för att svara på enklare frågor och hitta rätt väg in i kommunen, säger Tove. Nu får vi ännu bättre möjlighet att hjälpa till.