Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Ett händelserikt år för kommunens utveckling

Kommundirektör Karolina Samuelsson och Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsens ordförande, önskar alla några riktigt fina helger och ett gott nytt år!

2023 närmar sig sitt slut, och som vanligt känns det som att året gått så fort! Vi ser med stolthet tillbaka på de senaste tolv månaderna och det goda arbete som gjorts för att upprätthålla och förbättra kvaliteten i alla våra verksamheter.

Under 2023 beslutade kommunfullmäktige att vässa våra utvecklingsmål, och lägga till ett nytt kring företagsklimatet. Målen visar vad Lysekils kommun väljer att lägga extra fokus på.

  • Barn och unga har framtidstro
  • Livskvalitet och tillgång till upplevelser året runt
  • Hållbar maritim utveckling skapar tillväxt
  • Företagsklimatet är gott

Vi har tagit många viktiga steg i förflyttningen mot dessa mål under året. Ett exempel är den förstudie som vi gör tillsammans med Leva i Lysekil och Preem kring möjligheten att utveckla en cirkulär industripark, som nu är i slutfasen. Kommunen har under året tagit en allt större roll i den gröna omställningen i vårt område, vilket uppskattas av aktörer inom näringsliv, stat och akademi.

Vi har även startat en förändringsresa tillsammans med näringslivet i kommunen där vi samlar de resurser som arbetar med näringslivsfrågor, allt för att göra det enklare att starta och driva företag i kommunen.

Stort som smått - allt är viktigt

Men allt vi gör – stort som smått – bidrar till att utveckla kommunen. Några exempel från året:

- Översiktsplanen är klar efter många års arbete. Den ger kraft och riktning för fortsatt utveckling i hela kommunen.

- En strategi för digital omställning har tagits fram. Den handlar om att se kraften i ny teknologi för att förenkla livet för invånare och medarbetare och använda skattemedlen mer optimalt.

- Gyllene tider och Håkan Hellström valde att hyra en av Sveriges vackraste utomhusarenor – Gullmarsvallen. Stora arrangemang gör Lysekil till en attraktiv plats och skapar livskvalitet.

- Förstudier pågår kring utvecklingen av gullmarsområdet samt Skaftö och Bro skolor som grund för framtidens skolor.

- Gullmarsgymnasiet startar golfgymnasium och hamnar även på fjärde plats av Västra Götalands 33 kommuner med gymnasieskolor vid en sammanställning av Skolverkets statistik över hur många elever som klarar gymnasiet.

- Trenden med minskad brottslighet i kommunen håller i sig, och vi har ett bra samarbete med polisen.

- Den senaste undersökningen bland våra medarbetare har ett gott resultat med minskande sjukfrånvaro.

- Utbyggnad av verksamhetsområden på Grönskult på Skaftö och i Tuntorp.

- Uppstart av Framsikten som erbjuder arbetsträning och daglig verksamhet, och driver en återbruksbutik.

- Terapihunden Bonus har anställts, bland annat i arbetet att öka skolnärvaro.

Väl rustade för 2024

Jul- och nyårshelgerna är en tid för tacksamhet och omtanke, och det är också så vi ser tillbaka på året som gått. Framför oss ligger tider som kommer att bli tuffare ekonomiskt. Det kommer vi att klara, på samma sätt som vi klarat tidigare utmaningar vi ställts inför. Med en stabil organisation, det stora folkliga engagemanget och en balanserad ekonomi är vi väl rustade att tillsammans ta oss an framtiden.

Stort tack till alla som på något sätt valt att vara en del av vår kommun! Tack till alla som engagerat sig i olika frågor och som gör att vi tillsammans kan stå stabila när världen är orolig. #tillsammansärvilysekilskommun

Vi önskar er några riktigt fina helger och ett gott nytt år!

// Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsens ordförande & Karolina Samuelsson, kommundirektör