Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Ansträngt vårdplatsläge i NU-sjukvården

Rött hjärta och stetoskop

Högt patientinflöde, många utskrivningsklara patienter samt ökad sjukfrånvaro har skapat ett mycket ansträngt vårdplatsläge inom NU-sjukvården inför kommande storhelger. Sjukvården efterlyser därför stöd från kommuner, vårdgrannar och allmänheten.

Under hösten har sjukvården återkommande hamnat i svåra vårdplatslägen vilket fick till följd att stabsläge utlöstes i början av oktober, och de insatserna har gett effekt. Det går däremot inte att förlita sig på att återkommande höja beredskapen för att klara av vardagens vårdplatspussel och därför behövs hjälp både från kommuner, vårdaktörer och allmänheten.

Sök vård på rätt nivå

För att avlasta vården är det viktigt att söka vård på rätt nivå. Till exempel har en stor del av patienter som söker via akutmottagningen sjukdomar eller skador som hör hemma på vårdcentralens nivå.

Ta hjälp av 1177

Sjukvårdsrådgivningen 1177 hjälper dig att hamna på rätt vårdnivå för just din skada eller sjukdom. Är du inte i behov av akut hjälp bör du hantera dina behov på rätt sätt i kedjan av egenvård - vårdcentral - jourcentral.

Läs mer om det aktuella vårdplatsläget på NU-sjukvårdens hemsida
Svårt läge på sjukhuset inför kommande storhelger - NU-sjukvården (nusjukvarden.se) Länk till annan webbplats.