Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Dags för gallring - 23 år efter barnens plantering i Fjälla

Gallring av skog

Nu gallras det i ädellövsskogen som skolbarn planterade i Fjälla för 23 år sedan. Blandskog skapar biologisk mångfald och gör skogen motståndskraftig mot skadedjur och klimatförändringar.

År 2000 planterades ädellövskog i Fjälla av elever på Bergs skola i samarbete med naturvårdslaget och tekniska avdelningen på Lysekils kommun. Nu har träden vuxit och det är dags att rensa för att de ska kunna växa ännu mer och trivas.

Efter gallringen blir det också lättare att promenera i skogen och att lära känna de olika ädellövträden.

Ädellövträden du kan hitta i Fjälla:

  • Björk
  • Lönn
  • Ek
  • Alm
  • Lind
  • Ask
  • Al
  • Vårtbjörk
  • Glasbjörk

Biologisk mångfald och motståndskraftig skog

Skogsplanteringen har förvandlat den tidigare granskogen till en blandad ädellövskog. Gallring främjar också olika typer av träd i olika åldrar, och gynnar buskvegetation som hassel, brakved och rönn. Därmed skapas varierande förutsättningar för ökad biologisk mångfald som gör att fler arter trivs. Skogen blir dessutom mer motståndskraftig mot skadedjur och klimatförändringar såsom skogsbränder, torka och starka vindbyar.

Förändringen genom åren

Flygfoton visar förändringen från granskogen 1995, till efter planteringen år 2006 och sedan 2022 där ädellövskogen utvecklat sig. Grön markering är skogsplanteringen och den blåa markeringen visar fjällastugans position.

Dåvarande granskog innan avverkning

År 1995 - Dåvarande granskog innan avverkning

År 2006 - 6 år efter barnens lövskogsplantering

År 2006 - 6 år efter barnens lövskogsplantering

År 2022 - 22 år efter planteringen och skogen har utvecklat sig

År 2022 - 22 år efter planteringen och skogen har utvecklat sig.