Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Fina resultat för Gullmarsgymnasiet

Vid en sammanställning av Skolverkets statistik över hur många elever som klarar gymnasiet hamnar Gullmarsgymnasiet på fjärde plats av Västra Götalands 33 kommuner med gymnasieskolor.

- Det är såklart mycket som påverkar dessa fina resultat, säger rektor Hendrik Mattsson, och det är många som har en del i elevernas studentmössa. Från förskola, förskoleklass och hela grundskolan. Barnskötare, förskollärare, lärare, elevhälsa och rektorer genom åren. Politiker som ger tjänstemän utrymme och rimliga förutsättningar, Ung utveckling, förvaltningen, stödfunktioner via andra kommunala tjänstemän och inte minst vårdnadshavare.

Engagerad personal och god trivsel

Framgångsfaktorer som skolan identifierat ligger bakom resultatet är bland annat:

- Toppresultat på trygghet och trivsel, utan den grunden är det svårt att få höga resultat kunskapsmässigt. Ett förebyggande arbete som inte får underskattas.

- Hög andel behöriga lärare och dessutom en extremt engagerad personalgrupp.

- Till stor del ändamålsenliga och nya lokaler även om man börjar bli trångbodda, främst på yrkesprogram

- Ett systematiskt arbetsmiljöarbete

- Goda relationer och låg personalomsättning.

- Möjlighet att få stöd och tillgång till studiestugor efter skoltid

- En tilltagen och proffsig elevhälsa

- De senaste årens utvecklingsarbete där man jobbat med att undervisningen ska vara tillgänglig för alla, extra anpassningar på gruppnivå, elevers motivation och studiestrategier.