Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Snabbmat måste kunna erbjudas i återanvändbar låda

Fotografi på blandad snabbmat

Från den 1 januari 2024 kommer det vara krav i Sverige på att företag som erbjuder mat eller dryck i engångsmatlåda eller mugg även måste erbjuda återanvändbara alternativ.

Kravet innebär kortfattat att:

  • Från 1 januari 2024 ska serveringar som erbjuder snabbmat och dryck kunna göra det i återanvändbara muggar och matlådor.
  • Den som ska erbjuda återanvändbara matlådor och muggar ska välja sådana som har minst negativ påverkan på miljö och människors hälsa.
  • De återanvändbara matlådorna och muggarna ska ingå i ett rotationssystem så att de kan användas igen.
  • På försäljningsstället ska konsumenter informeras om bland annat den miljöpåverkan som användningen av engångsmuggar och engångsmatlådor ger upphov till och vilka fördelarna blir med en minskad förbrukning av dessa.

Kravet omfattar inte dig som:

  • Idag tillhandahåller en engångsmugg eller en engångsmatlåda som helt består av papper eller kartong och som inte har modifierats kemiskt på ett sätt som fördröjer nedbrytningen.
  • Den som tillhandahåller färre än 150 engångsmuggar eller engångsmatlådor per dag omfattas inte heller av kraven. (Antalet som tillhandahålls ska beräknas som ett genomsnitt under de dagar som försäljningsstället är öppet under ett kalenderår.)

Den som inte omfattas av kraven och som inte väljer att tillhandahålla återanvändningsbara muggar och matlådor ska skapa rutiner för att säkerställa att inte fler än 150 engångsmuggar eller engångsmatlådor tillhandahålls per dag i genomsnitt.

Från och med den 1 januari 2026 är det färre än 75 engångsmuggar eller engångsmatlådor som gäller.

Mer information till dig som livsmedelsföretagare

Om du som livsmedelsföretagare vill veta mer om de nya kraven och om hur de kan efterlevas kan du läsa på Naturvårdsverkets webbplats:
Erbjuda servering i återanvändbara muggar och matlådor Länk till annan webbplats.

På Livsmedelsverkets webbplats kan du läsa livsmedelslagstiftningens regler om livsmedelshygien som blir aktuella även vid hanteringen av flergångsmatlådor och muggar. Här hittar du också den lagstiftning som styr användningen av engångsprodukter:
Återanvändbara muggar och matlådor vid servering Länk till annan webbplats.

Lysekil har gemensam miljönämnd med Sotenäs. Mer information och kontakter hittar du på sidan Livsmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på sotenäs.se

Fakta

Återanvändningskravet finns i 17 och 18 §§ i förordning 2021:996 om engångsprodukter.

Denna förordning ställer bland annat krav på att det ska finnas system för återanvändbara muggar och matlådor och att dessa ska rotera.

Hur dessa system kommer att se ut eller på vilket sätt de ska rotera är inte specificerat i lagstiftningen.

För vägledning om dessa regler och de undantag som finns för papper och kartong, se information på Naturvårdsverkets hemsida.