Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Grupp hjälper kvinnor att bearbeta upplevelser kring våld

Lysekil deltar för andra året i det nationella initiativet ”En vecka fri från våld" som uppmärksammar att våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem och sprider kunskap om hur vi tillsammans kan förebygga våld. Vi träffar Lisa Olsson som är vuxenbehandlare i resursteamet i Lysekils kommun

Den nystartade kvinnogruppen Svalan ska öka förståelsen för hur våld påverkar. Deltagarna får möjlighet att bearbeta upplevelser kring våldet och hjälp att återta kontrollen över livet. Vi har träffat Lisa Olsson som är vuxenbehandlare i resursteamet i Lysekils kommun för att höra mer om initiativet.

Varför har ni skapat den här gruppen?

Vi har sett att fler söker stöd för det de varit med om och vi har erfarenhet av att gruppverksamhet är hjälpsamt vid förändringsarbete vid svåra livssituationer. Våldet påverkar alla delar av kvinnans liv och hennes livskvalitet och ofta uppstår en känsla av ensamhet i takt med att livsutrymmet krymper. Genom att dela erfarenheter och upplevelser med andra kvinnor som varit med om liknade situationer kan samhörighet uppstå och självkänslan öka.

Hur ser upplägget ut och vilka kan delta?

Gruppverksamheten vänder sig till kvinnor som tidigare varit utsatta för våld i nära relation. Träffarna leds av behandlare med erfarenhet av arbete med våld och vi träffas vid sex tillfällen. Deltagarna diskuterar olika teman som exempelvis vad är våld, normaliseringsprocessen, livsutrymme, våldets upptrappning och känslomässiga band.

Varför tycker du det är viktigt med såna här grupper?

När man blir utsatt för våld i nära relation förstår man oftast inte vad det är man är med om, våldet normaliseras och blir en del av ens vardag som på sikt får stora konsekvenser på hälsa och livssituation. Många gånger lägger man skuld på sig själv och det kan upplevas skamligt att prata om det man är eller har varit utsatt för. Jag tycker det är viktigt att det finns forum där bördan av skuld och skam kan lättas på vilket en grupp med kvinnor som delar erfarenheter kan vara. Att få känna att någon annan på riktigt förstår mig och delar mina svåra erfarenheter kan göra stor nytta för ens välbefinnande och återuppbyggnad av sin självrespekt, vilket kan underlätta förändringsarbetet mot ett liv fritt från våld.

Hur ser det ut i samhället - varför är det här en samhällsutmaning?

Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och en kränkning av de mänskliga rättigheterna (Världshälsoorganisationen, WHO).

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem, något som får psykiska och fysiska konsekvenser för de som utsätts. Utöver direkta fysiska skador som exempelvis benbrott, hjärnskakning och tandskador ökar också risken för omfattande hälsorisker på lång sikt. Våldet kan leda till depression, posttraumatiskt stressymptom och risken för självmord är större. Våldsutsatta har större risk att drabbas av kronisk smärta och är dessutom mer benägna att missbruka alkohol och droger (NCK).

Hur gör jag för att vara med i gruppen?

Har man varit utsatt för våld i nära relation, har frågor kring ämnet eller önskar delta i gruppen ringer man via kommunens kontaktcenter tel. 0523-61 30 00 och säger att man är intresserad av gruppen Svalan, då blir du kopplad till någon på vuxenenheten som hjälper dig vidare.

Några röster om våld i nära relationer

”Jag upplever att många av de som kommer till socialtjänsten och söker stöd för våld i nära relation, inte vet vad det finns för olika typer av våld som man kan utsättas för. Man tänker ofta att våld innebär fysiskt våld. Majoriteten av de ärenden jag arbetar med handlar om att personen är/varit utsatt för psykiskt våld tillsammans med någon annan våldstyp. Många som kommer till oss ifrågasätter allvarlighetsgraden i det som de varit med om samt att de känner skam och dåligt samvete för att de söker stöd från oss. De känner dåligt samvete gentemot förövarna. Jag har märkt att det i vissa fall kommer personer till socialtjänsten för att de känner någon som fått stöd via oss och att de då vet om att vi finns och då kommer till oss för att söka stöd. ”

”Jag tycker att ämnet ”våld i nära relation” är så viktigt. Det är så många runt omkring oss som lever i det men inte uppfattar det som våld. Det blir därav ett ämne som är väl värt att uppmärksamma, att man inte är ensam i det och det finns hjälp att få. Eftersom det är så många som lever i det utan att reflektera om det som våld blir jag tacksam för varje person som kommer hit och söker hjälp, ingen ska behöva leva med våld på något sätt.”

”När man arbetar med våld i nära relationer inser man hur vanligt förekommande det är, det vi ser är att det är svårt att berätta och erkänna att man lever i en relation där man kontrolleras och utsätts för våld. Det mest förekommande och vanliga är psykiskt våld, något som många har svårt att berätta om. Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser och i alla grupper oavsett kön, etnicitet eller ålder. ”