Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Döda träd i stadsparken måste tas bort

Trädet till vänster om scenen har drabbats av almsjuka och måste tas bort.

Den 30 november kommer två av träden i stadsparken att tas bort då de är på väg att dö och därmed blir en risk för parkens besökare. Vi har pratat med kommunens landskapsarkitekt Sara Chronvall för att få veta lite mer om träden och planerna framåt.

Varför måste vi ta ner träd i stadsparken?

Tyvärr så har almen till vänster om scenen mot lekplatsen fått almsjuka och är nästan helt död. Vi är rädda att döda grenar kan blåsa ned och att smittan sprider sig ännu mer till andra träd i parken än den kanske tyvärr redan gjort. Det andra trädet är en skogslönn som står på lekplatsen. Det behöver tas ned då halva kronan är död. Vi har haft uppsikt på trädet i flera år eftersom vi vet att rötterna blev skadade vid anläggningen av lekplatsen. Risken enligt arboristen är att lönnen faller eftersom halva roten verkar skadad. Roten och kronan speglar ofta varandra, dvs är ena delen av kronan död så betyder det ofta att ena sidan av roten också är död/ i obalans. Vi är även rädda för att döda grenar ska ramla ner på någon som vistas på lekplatsen, från de delar av kronan som dött.

Hur upptäckte ni att träden var dåliga?

Lönnen har vi känt till i flera år men vi har hoppats att den ska återhämta sig. Nu, fem år efter att lekplatsen byggdes, så ser vi att den bara blir sämre och sämre. Almarna har vi också haft span på under flera år. Vi har vaccinerat dem mot almsjuka men antagligen var det för sent. Det kan ha gett en liten effekt på några av träden så vi hoppas att inte alla kommer att dö. Hittills är det bara en alm som dött. De andra visar tecken på stress (det syns genom att de skjuter många vattenskott) vilket ofta är ett tecken på att de har almsjuka.

Vad händer om de får stå kvar?

Almen kan tappa stora döda grenar men kommer troligtvis inte falla. Samma gäller lönnen, men den kan även falla eftersom halva roten verkar död.

Vad säger experterna?

Två arborister säger att almarna i stadsparken visar tecken på almsjuka. Den alm vi ska ta ner visar tydliga tecken på almsjukan eftersom den haft ihoprullade och gula blad på en del grenar under sommaren och på andra grenar inga blad alls. Det är tydliga tecken att trädet har almsjukan, sen går det jättefort. Även lönnen riskerar att falla enligt experter. Även om det inte är akut så kommer trädet inte kunna återhämta sig utan dö mer och mer.

Ska vi plantera några nya träd?

Absolut. Vi ska definitivt kompensera så gott vi kan för denna förlust i ekosystemtjänster som träden ger oss. Vi arbetar hela tiden med att föryngra trädbestånd. De senaste åren har vi satt två nya träd i parken. Träden binder koldioxid, renar luft och tar upp dagvatten vilket minskar risk för översvämning. Förutom det så bidrar de med kulturhistoria och andra upplevelsevärden till parken. Det kommer planteras fler träd i stadsparken än vad som tas ned. Finns det önskemål på sorter så maila mig gärna genom kontaktcenter@lysekil.se.

Vad händer med stubbarna?

Ja, nu när vi tyvärr måste ta ned träden så vill vi göra något pedagogiskt och vackert med stubbarna och virket. Antingen blir de lekskulpturer på plats eller så blir de boendemiljöer för solitärbin, så kallade insektsholkar. På så vis får vi en ökad biologisk mångfald i parken. Ett annat alternativ är att man tar ned dem och lägger dem som vackra balansstockar i parken.

Vad händer med veden?

Veden tar Lysekils naturvårdslag hand om. Det virke som inte används till att bygga nya möbler till våra stadsmiljöer, vandringsleder och friluftsområden, säljs som ved och går till arbetsmarknadsenhetens verksamhet.