Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Certifiering ska få fler att arbeta inom vård och omsorg

Sandra Andersson och Mahmoud Alyassin arbetar inom hemtjänsten.

Nu pågår den nationella vård- och omsorgscollege-veckan och det vill vi såklart uppmärksamma!

För snart ett år bildades ett nytt lokalt vård- och omsorgscollege när kommunerna i Sotenäs, Munkedal och Lysekil certifierades av den nationella föreningen Vård- och omsorgscollege.

Syftet med VO-college är att arbetsliv, utbildare och fackliga organisationer arbetar tillsammans på ett strukturerat sätt för att utveckla och förbättra verksamheterna. Denna samverkan ska bidra till att fler har rätt kompetens och vill arbeta inom vård och omsorg, både nu och i framtiden.

De utbildare som är med i certifieringen är Gullmarsgymnasiet, med vård- och omsorgsprogrammet, samt den kommunala vuxenutbildningen i de tre kommunerna som utbildar i yrkespaketen inom vård och omsorg.

Årets handledare

I år har man för första gången utsett ”Årets handledare” – Tuula Johansson. Hon arbetar som stödpedagog inom socialt stöd i Lysekils kommun, och är en bra ambassadör och förebild för yrket.

Årets handledare Tuula Johansson (t h) får diplom av Julia Lundwall, avdelningschef socialt stöd.

Handledarna är den förlängda armen mellan skola och yrkesliv, och utbildas inom Vård- och omsorgscollege. De vägleder elever som gör praktik och är en resurs vid introduktion av nya medarbetare.

Läs mer om Vård- och omsorgscollege! Länk till annan webbplats.

Camilla Johansson och Katarina Johannesson, Dinglegården.