Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Eu-stöd till projekt för ukrainska flyktingar

Den europeiska socialfonden har beviljat Lysekils kommuns ansökan om stöd för de ukrainska kvinnor och män som enligt massflyktsdirektivet befinner sig i Lysekils kommun. Stödet uppgår till cirka 2,3 miljoner kronor, vilket är 100 procent av det ansökta beloppet.

Projektet ska pågå till april 2024 och målet är att hjälpa individen att hitta rätt i samhället, få tillträde till arbetsmarknaden samt få grundläggande kunskaper i det svenska språket.

Vägledning in i samhället

Inom kommunen finns idag ett 100-tal personer som ingår i det kommunala boendeansvaret. Cirka 60 procent av dessa är vuxna och majoriteten kommer att ingå i projektet.

- Med det ekonomiska stödet kan vi fortsätta med de olika insatserna som vi bedrivit sedan våren 2022 för människorna från Ukraina som befinner sig i vår kommun. Det känns verkligen jättekul, säger Lovisa Brinck, social hållbarhetsstrateg.

Deltagarna kommer få personlig vägledning och stöd inom samhällets olika funktioner. De kan också ta del av och olika arbetsmarknadsinsatser så som stöd vid arbetssök, anställningsintervjuer, matchning och svenskundervisning med inriktning mot arbetslivet.

Självförsörjning är målet

Målet är att individen via ett arbete och sina nyvunna språkkunskaper kan göra stegförflyttning mot ett arbete, uppnå självförsörjning och känna en större social delaktighet.

I projektteamet ingår samordnare, språklärare i svenska, arbetsmarknadskoordinator och samhällsguide. Teamet har erfarenhet av ett annat ESF-projekt som nyligen avslutats och som löpt under 36 månader. Där har slutrapporten visat på många positiva effekter och goda resultat så som ökade språkfärdigheter, flertalet anställningar och ökad självständighet i samhället.