Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Utvärdering visar: bra sommar inom vård och omsorg

Arbetet inom vård och omsorg har fungerat bättre i sommar än tidigare år. Det visar en sammanfattning av enhetschefernas upplevelser.

Tänkbara orsaker till förändringen är minskad sjukfrånvaro, minskat övertidsuttag och pandemins frånvaro. Att den så kallade heltidsresan påbörjades före sommaren, där den som vill arbeta heltid får en möjlighet att göra det, har ökat mängden arbetstid av kommunens fasta och erfarna personal, vilket har varit bra för verksamheten.

Däremot är bemanningssituationen svår och det har för en del av enheterna under vissa perioder varit belastande. Det har lett till dubbelpass och övertidsarbete.

- Medarbetare ute i organisationen, administratörer och chefer har ansträngt sig för att allt ska fungera, säger Hampus Karlsson som är avdelningschef inom vård och omsorg. Alla som har varit med och bidragit ska känna sig stolta! Vi kommer att titta närmare på framgångsfaktorer och förbättringsområden tillsammans med företrädare för fackförbunden. Det vi redan nu vet är att vi måste jobba för en effektivare rekryteringsprocess, förenkla och digitalisera till exempel delegationsutbildningen och ha en mer offensiv marknadsföring inför sommaren.