Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Föreläsningar för dig som stöttar eller tar hand om en närstående

Nationella anhörigveckan

Frida Lilliehorn arbetar som anhörigsamordnare i Lysekils kommun

Första veckan i oktober är det nationella anhörigveckan. Detta uppmärksammar vi med föreläsningar på biblioteken i Brastad och Lysekil.
– Att vara anhörig till någon som är sjuk, har en funktionsnedsättning, ett missbruk eller är äldre kan vara väldigt tufft. Under den här veckan vill vi lägga fokus på den anhörige själv, och lyfta den hjälp och stöttning de kan få för att orka med vardagen, säger Frida Lilliehorn, anhörigsamordnare i Lysekils kommun.

Många anhöriga definierar sig inte med begreppet anhörig eftersom man ser det som självklart att hjälpa en familjemedlem eller vän. Men faktum är att anhörigas insatser är en förutsättning för att fler ska kunna bo kvar hemma.

Frida Lilliehorn arbetar som anhörigsamordnare i Lysekils kommun och hon berättar att konsekvensen för de som hjälper en närstående ofta blir att de själva drabbas av ohälsa.

– Som anhörig inser man oftast för sent att man själv också behöver hjälp och stöd. I min roll som anhörigsamordnare börjar jag alltid med att checka av hur den anhörige mår, hur vardagen ser ut, vad man måste fortsätta göra och vad man kan sortera bort. Därefter försöker jag guida dem rätt i vilka praktiska insatser som krävs. Jag driver också anhöriggrupper där de får träffa andra som är i liknande situation, säger Frida Lilliehorn.

Föreläsningar 3-4 oktober

I samband med nationella anhörigveckan kommer den lokala författaren Eva-Lena Lindqvist till biblioteken i Brastad och Lysekil och berättar om sin bok ”Fragment av anhörigskap”. Eva-Lena Lindqvist har lång yrkesmässig erfarenhet i sitt arbete som sjuksköterska och lärare av att möta anhöriga och har också egen erfarenhet av att själv vara anhörig. Föreläsningarna är gratis!

Kontakta vår anhörigsamordnare

Hjälper du en familjemedlem eller vän som är sjuk, har en funktionsnedsättning, ett missbruk eller är äldre? Du kan få hjälp och stöd! Läs mer här eller kontakta vår anhörigsamordnare:

Frida Lilliehorn
frida.lilliehorn@lysekil.se
0523-61 34 56