Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Lysekil klättrar i ranking för cykelfrågor

Lysekil klättrar 15 platser i rankingen för Kommunvelometern, Cykelfrämjandets stora nationella granskning av kommuners arbete med cykelfrågor.

Lysekil deltar i Kommunvelometern för andra gången. 2021 hamnade vi på plats 57 av 57 deltagande kommuner, men detta år klättrar vi femton placeringar till plats 42 av 54. Totalt får Lysekil 38 poäng av 90, vilket är något under snittet för små kommuner.

Bäst presterar Lysekil inom delområdet organisatoriska åtgärder, med 10 poäng av 10 vilket är fyra poäng över snittet i gruppen små kommuner. Störst utvecklingspotential finns inom delområdet informations- och marknadsföringsinvesteringar, där kommunen får 0,5 av 20 poäng.

Infrastrukturinvesteringar

Lysekils kommun investerade under 2022 totalt 381 kronor per invånare i ny infrastruktur för cykling och 176 kronor per invånare i drift och underhåll, vilket är mer än andra små kommuner som i sitt investerade totalt 301 kronor per invånare. KOmmunen får totalt 7 av 20 poäng på delområdet.

Infrastrukturåtgärder

Kommunen får totalt 7 av 10 poäng inom delområdet för infrastrukturåtgärder. Exempelvis har kommunen byggt cykelparkering eller upprustat befintliga.

Informations- och marknadsföringsinvesteringar

Kommunen får totalt 0,5 av 20 poäng för informations- och marknadsföringsinvesteringar. Kommunen har investerat 0 kronor i påverkanssatsningar för cykling under 2022.

Informations- och marknadsföringsåtgärder

Kommunen får 4 av 10 möjliga poäng. Kommunen har bland annat genomfört eller varit en aktiv del i något pendlingscykelprojekt eller aktivitet i kommunen.

Cykelpolitik

Inom delområdet cykelpolitik får kommunen 4 poäng av 10 möjliga. Kommunen har en aktuell cykelplan.

Uppföljning och mätning

Lysekils kommun får 5,5 poäng av 10 möjliga på delområdet. Kommunen tillhör de 76 procent av kommunerna som genomfört flödesmötningar under de senaste fem åren.

Organisatoriska åtgärder

Lysekils kommun får totalt 10 poäng av 10 möjliga för att ha genomfört 10 av 22 listade möjliga åtgärder. Kommunen tillhör dock de 67 procent av kommunerna som inte genomfört ett cykelbokslut eller cykelrevision under 2022.

 

Läs hela den nationella rapporten här:
kommunvelometern-2023.pdf (cykelframjandet.se) Länk till annan webbplats.

Och fullständig rapport från Lysekil:
lysekils-kommun-2023.pdf (cykelframjandet.se) Länk till annan webbplats.