Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Lysekil på plats 285 bland kommunerna när företagen tycker till

Varje år mäter Svenskt näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Resultatet ligger till grund för en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

Totalt 200 företag i Lysekils kommun har under årets första månader besvarat enkäten. Av dessa svarade 107, vilket ger en svarsfrekvens på 53 procent.

Den viktigaste frågan i enkäten, och den tyngst vägande rankingfaktorn, är det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen. Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att det är att driva företag i kommunen. Lysekil klättrar i år två placeringar på rankinglistan över Sveriges kommuner, men sjunker samtidigt från 2,82 till 2,80 i det sammanfattande omdömet.

Viktigt verktyg för att kunna höja företagsklimatet

Några områden som fått högre betyg än förra mätningen är konkurrens från kommunen, kommunens upphandling, tillämpning av lagar och regler samt brottslighet/otrygghet. Däremot har rimlig handläggningstid, information till företag samt tjänstepersoners och politikers attityd till företagande fått lägre betyg.

- Vi välkomnar Svenskt näringslivs undersökning. Den är ett viktigt verktyg för vårt fortsatta arbete, och vi tar resultatet på stort allvar, säger Elisabeth Jonsson som är näringslivsutvecklare i kommunen. Därför gör vi nu en kraftsamling för att höja företagsklimatet. Det innebär att vi samlar de resurser som arbetar med näringslivsfrågor och knyter nyckelpersonerna närmare företagarna. Tillsammans ska vi arbeta för att skapa de bästa förutsättningarna för att starta, driva och utveckla företag i Lysekil.

Hela resultatet läser du på www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.