Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Målbild för framtidens Kungsgata

Kungsgatan i Lysekil planeras att rustas upp. För att det ska bli så bra som möjligt har en målbild för gatans gestaltning tagits fram som du kan utforska och tycka till om.

Undersökningar om Kungsgatan bland allmänhet och ungdomar visar att

  • Många vill ha en mer attraktiv gata som är grönare och mysigare att umgås på. Ungdomar uttrycker att Kungsgatan idag bara är en plats de passerar.
  • Möjligheten att parkera på gatan är viktig för många medan andra gärna ser att det blir en gågata. Den nuvarande inriktningen är att Kungsgatan ska fortsätta vara ett gångfartsområde som den är idag. Den nya utformningen ska med enkla medel kunna omformas och långsamt utvecklas till en gågata om så är önskvärt.

Vad tycker du om målbilden?

Under våren har ett förslag på en målbild för Kungsgatan tagits fram. Den kan fungera som en färdplan för gestaltning och upprustning av gatan. Målbilden grundar sig på tidigare enkätsvar gällande Kungsgatan, samt gymnasieelevers och mellanstadiebarns analyser av gatan. Till hösten kommer våra politiker få ta beslut om målbilden.

Men vad tycker du? Läs mer och tyck till här. Länk till annan webbplats. Dina åsikter presenteras för politikerna.