Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Ny översiktsplan godkänd

Logga för ÖP2023

Översiktsplanen - ÖP2023, som är en vägledning kring hur mark och vatten i kommunen ska användas, antogs i kommunfullmäktige den 21 juni. Nu har överklagandetiden löpt ut utan att någon har överklagat och därmed har översiktsplanen godkänts.

Dokumentet är en framtidsvision som ger vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas, var det kan byggas nytt och hur allt som redan är byggt ska användas, utvecklas eller bevaras. Översiktsplanen syftar till att långsiktigt planera så att förändringar i den fysiska miljön tillsammans ska bli så bra som möjligt.

Översiktsplanen - ÖP2023 finns tillgänglig här: Översiktsplan - Lysekils kommun