Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Orkidéer i Valbodalen

Orkidéer

Just nu blommar fridlysta orkidéen Jungfru Marie nycklar i Valbodalen. Därför slås ängarna senare under juli så att blommorna hinner att blomma klart, vilket är bra även för andra ängsblommor som också hinner att fröa sig.

Ängarna i Valbodalen är en värdefull miljö i Lysekils tätort som tidigare var betesmark, men som nu mera slåttras.

För vilt levande exemplar av orkidéarter är det förbjudet att:

- Plocka, samla in, skära av, dra upp med rötterna, gräva upp eller på annat sätt ta bort, skada eller förstöra exemplar av växterna i deras naturliga utbredningsområde i naturen.

Om du har frågor om orkidéerna eller ängarna är du välkommen att höra av dig till renata.cihlarova@lysekil.se