Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

ÖP 2023 är i mål!

Igår fattade kommunfullmäktige beslutet att anta en ny översiktsplan enligt förslaget från kommunstyrelsen. Det betyder att ett långt och gediget arbete nu är klart och att vi drar igång med en genomförandeplan!

Politikerna i Lysekils kommun bestämde 2015 att översiktsplanen från 2006 inte längre var aktuell och skulle bytas ut - ett omfattande arbete som resulterar i en plan som visar hur kommunen ska utvecklas 20-30 år framåt i tiden.

Den 7 juni godkändes ÖP2023 i kommunstyrelsen och den 21 juni antogs den i kommunfullmäktige.

Samhällsbyggnadsförvaltningen och -nämnden ansvarar för genomförande

Ärendet på KF-mötet inleddes av Stina Norén, översiktsplanerare, som höll en dragning om översiktsplanens innehåll och process. Måns Werner, chef samhällsbyggnadsförvaltningen, följde upp med en beskrivning av genomförandet av planen som nu väntar och där samhällsbyggnadsnämnden/-förvaltningen kommer att bära huvudansvaret. Efter debatt antogs planen enligt förslaget från kommunstyrelsen.

Politikerna och kommundirektören passade på att tacka för ett långt och ihärdigt arbete där många har bidragit periodvis. Det lyftes även som positivt att översiktsplanearbetet kommer fortsätta kontinuerligt framöver samt att ett aktivt genomförande av planen startar upp.

Se kommunfullmäktigemötet i vår webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till översiktsplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Underlag till KF-mötet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.