Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Särskolan byter namn till anpassad skola

Riksdagen har beslutat att byta namn på särskolan och gymnasiesärskolan till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Namnändringen börjar gälla 2 juli 2023.

Beslutet innefattar flera ändringar i skollagen som syftar till stärkt elevhälsa. Benämningen träningsskola tas bort för att betona att skolformen är en del av den anpassade grundskolan. Genom att ta bort uppdelningen mellan träningsskola och grundsärskola vill regeringen se till att skolformen blir mer flexibel.

Även uttrycket utvecklingsstörning försvinner ur skollagen och ersätts av intellektuell funktionsnedsättning som också förkortas IF.

Läs mer om skolformerna och vad som är nytt på skolverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anpassad grundskola Länk till annan webbplats.

Anpassad gymnasieskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.