Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Hjälp oss hindra invasiva arter

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald. De har flyttats från sin naturliga miljö av människan och sprider sig snabbt.

Bara under de senaste åren har vi sett en ökad spridning i vår kommun av till exempel jättebalsamin, parkslide och jätteloka. För att kunna hejda utvecklingen är det viktigt att alla – både vi på kommunen och allmänheten bidrar.

Mer information om vad du kan göra hittar du på vår webbsida. Länk till annan webbplats.

Fynd av invasiva främmande arter ska rapporteras till en av följande:

🔎 www.invasivaarter.nu Länk till annan webbplats.

🔎 Felanmälan-Lysekils kommun Länk till annan webbplats. (gäller invasiva arter på kommunal mark)