Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Rapport från kommunstyrelsens senaste möte

Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson rapporterar från senaste mötet.

Vid kommunstyrelsens möte den 7 juni behandlades några ärenden som var särskilt viktiga att bereda inför kommunfullmäktiges sista möte inför sommaren.


  • Det ena ärendet handlar om kommunens budget 2024 med ekonomisk plan för 2024 och 2025. Efter flera år med god ekonomisk utveckling har vi kunnat genomföra flera investeringar och samtidigt betala av på våra lån. 2024 sker en kraftig omsvängning i hela kommunsverige varför vi föreslår kommunfullmäktige att ta våra ekonomiska reserver i anspråk och samtidigt minska kostnaderna i alla våra verksamheter.
  • Ett annat ärende som kommunstyrelsen lägger fram till kommunfullmäktige är antagande av en ny översiktsplan för Lysekils kommun. Översiktsplanen är en översiktlig samhällsplanering för hela kommunen som nu kommer att finnas i en helt digitaliserad form vilket kommer att effektivisera arbetet i själva genomförandeprocessen.
  • Kommunstyrelsen föreslår också kommunfullmäktige att ta ett inriktningsbeslut om att påbörja en omorganisering av den verksamhet som ligger under den miljönämnd vi har tillsammans med två andra kommuner. Målet är att skapa en avtalssamverkan med berörda kommuner.

Fler ärenden som behandlades på kommunstyrelsens möte kan du ta del av här på kommunens hemsida. Länk till annan webbplats.