Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Alla barn och unga har rätt till ett tryggt sommarlov

Sommarlovet ska vara ett välkommet avbrott i vardagen med ledighet och roliga aktiviteter. Så är det tyvärr inte för alla. Om du misstänker att ett barn inte har det bra bör du göra en orosanmälan till socialtjänstens mottagningsteam eller via e-tjänst orosanmälan. Du har rätt att vara anonym.

För barn och unga som lever med risk att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck kan skolloven vara en period då risken att bli utsatt ökar. Det kan handla om att föras bort från Sverige mot sin vilja för att bli bortgift, könsstympad eller i uppfostringssyfte. För andra kan skollovet innebära isolering på hemmaplan, utan möjlighet att träffa kompisar eller delta i lovaktiviteter.

Höj din uppmärksamhet. Tillsammans kan vi se till att detta inte sker. Det räcker att en enda person bryr sig och agerar. Den personen kan vara du.

Det här kan du göra om du är orolig

Som vän
- Prata med en vuxen du känner dig trygg med. Det kan vara en förälder, ledare eller lärare.

Som vuxen
- Vid oro, ring socialtjänsten eller vid akut fara ring 112.

Kontaktuppgifter till socialtjänsten i Lysekils kommun

Mottagningsteamets telefon 0523-61 34 90 är öppen:
• Måndag till torsdag: 08.00-16.30
• Fredag: 8.00-15.30
• Dag före helgdag 08.00-12.00
• Övriga tider hänvisas till socialjouren Fyrbodals telefon 0522-69 74 44
Gäller det en person över 20 år så ska du vända dig till Kontaktcenter, 0523-61 30 00.