Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Kommunen, näringsliv och politik bjöds in till energigivande samtal

Ett trettiotal deltagare från Lysekils civilsamhälle, politik och näringsliv samlades för att samtala om nyelektrifieringen av Sverige och vilka möjligheter den kan ge Lysekil på väg mot en mer hållbar kommun. Initiativet till samtalet togs av LKAB, Vattenfall, SSAB och AB Volvo.

Lysekil var den femte platsen som besöktes och under 2023 fortsätter samtalen över hela landet.

- Elektrifieringen för med sig stora möjligheter för Lysekils kommun och näringslivet här – men också stora utmaningar, säger kommunstyrelsens ordförande, Jan-Olof Johansson, Det är viktigt för oss att veta vad havsbaserad vindkraft innebär för klimatet, fisket och naturlivet, och genom det här initiativet kunde vi lära oss mer.

Samarbete ger framgång

Under samtalen fick deltagarna definiera vilka möjligheter som elektrifieringen för med sig och vad som behövs för att möjligheterna ska bli verklighet. Samarbete med andra kommuner och mellan näringslivet och akademin framhölls av många som en pusselbit. Roland Rombrant, första vice ordförande i kommunstyrelsen:

- Precis som alla kommuner behöver vi arbeta strategiskt för att rekrytera kompetens. Och ny elektrifiering ställer krav på ny typ av kompetens.

Öppnar upp för nya näringar

Diskussionerna kring borden var intensiva och intresset för ett vidare samarbete i frågan var stort. Liknelser drogs med utvecklingen i Aberdeen, som idag är en nod för havsbaserad vindkraft. Samverkan kring hållbarhet öppnar upp för nya näringar och leder till innovation och konkurrenskraft.

– För kommunerna finns det inget som heter ’business as usual’ i den här frågan, säger Mikael Nordlander från Vattenfall. Omställningen sker så snabbt, och hänger man inte med när det händer så kommer satsningarna att hamna någon annanstans. Tekniken är inte svår, men vi måste förstå utmaningarna och möjligheterna när samhället ska ställa om.