Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Gör skillnad när det behövs

Vill du göra en insats för dina medmänniskor om en svår påfrestning skulle drabba vår kommun? Bli en del av vår frivilliga resursgrupp.

Vi lever i en värld med pågående krig i närområdet och ett alltmer extremt väder som utsätter vårt samhälle för olika prövningar. För att möta detta planerar Lysekils kommun att starta en frivillig resursgrupp (FRG) som ska finnas till hands i utsatta lägen när de ordinarie resurserna inte räcker till och behöver förstärkas. FRG är ett samarbete mellan kommun och frivilliga försvarsorganisationer med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Avlastar kommun och blåljusaktörer

Insatsen kan handla om att hjälpa till vid evakueringar eller informera allmänheten och drabbade, bemanna samlingsplatser för att dela ut dricksvatten, eller vara ett medmänskligt stöd. Det kan också handla om att utföra transporter eller underlätta för räddningstjänst, ambulans, polis och kommunal verksamhet så att de kan arbeta effektivt med sina uppgifter utan att behöva tänka på praktiska detaljer.

Du får utbildning för att kunna lösa uppdraget och vi håller regelbundna möten där både blåljusaktörer och andra intressanta gäster bjuds in.

Låter det spännande? Kom på möte!

Vi har två informationsträffar där Erik Löfvendahl, säkerhetsstrateg i Lysekils kommun och hans kollegor berättar mer om frivilliga resursgruppen och hur vi tillsammans kan göra vårt samhälle tryggare att leva i. Du kan även läsa mer på frivilligaresursgruppen.se.

Torsdag 1 juni 18:00-19:30 Lysekils brandstation

Måndag 19 juni 18:00-19:30 Lysekils brandstation