Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Årsredovisningen för 2022 är klar

Den 26 april klubbades årsredovisningen för 2022 igenom i kommunfullmäktige. Lysekils kommun redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på 68,6 mnkr vilket är långt över det budgeterade målet.

De största orsakerna till det starka resultatet är höga statsbidrag och skatteintäkter samt stora engångsintäkter vid försäljningar. Verksamhetens nettokostnader har endast förändrats marginellt jämfört med föregående år.

Viktiga händelser och utvecklingsarbete

  • Kriget i Ukraina har haft en påtaglig effekt, Lysekil är en av de kommuner som snabbt anordnat mottagning för ett stort antal flyktingar. De barn och unga som kommer till kommunen har snabbt kunnat inkluderas i skola och föreningsliv. Flera vuxna har med insatser och stöd kunnat skaffa arbete och egen inkomst.
  • Lysekils kommun deltar i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning vilken är en attitydundersökning för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. 2022 års mätning visar på bättre resultat inom flera områden och 92 procent av de som svarat tycker att kommunen är en bra plats att bo och leva på.
  • Lysekil utses till en av Sveriges bästa sommarstäder enligt en undersökning från Sifo och antalet övernattningar i båtar och husbilar på kommunens anläggningar ökar med 20 procent jämfört med 2021.

Här hittar du hela årsredovisningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.