Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Det har blivit dags att söka verksamhetsbidrag 2023

Det är dags för kulturföreningar att ansöka om verksamhetsbidrag för 2023. Sista ansökningsdag är den 14 april.

Ansök om föreningsbidrag från Lysekils kommuns utbildningsnämnd. Ansökan tas emot fram till 14 april 2023. Beslut väntas av utbildningsnämnden under juni månad.

Bifoga i ansökan

 • årsmötesprotokoll
 • verksamhetsberättelse (uppgift om antalet medlemmar, aktiviteter och arrangemang mm) och revisionsberättelse för föregående år
 • ekonomisk redovisning med verksamhetsårets bokslut
 • verksamhetsplan/ramprogram med preliminär budget för 2023
 • återrapportering om vad det tidigare beviljade stödet 2022 gick till

I ansökan skall även anges:

 • namn, telefonnummer och e-post till föreningens kontaktperson
 • antalet medlemmar föreningen har och hur stor medlemsavgiften är
 • föreningen skall ange den summa, som önskas i bidrag samt namn, adress,
  telefonnummer och postgiro- eller bankgironummer till mottagaren av bidraget
 • bidragsansökan ska vara undertecknad av firmatecknare för föreningen
 • föreningen skall även intyga att den inte får bidrag för samma ändamål från annan förvaltning i Lysekils kommun

Föreningsregister

Meddela oss om ni bytt kontaktperson eller genomfört andra större förändringar i föreningen så vi kan hålla föreningsregistret uppdaterat.
E-post till föreningsutvecklare: jonas.ingevaldsson@lysekil.se

Skicka in ansökan

Skicka in ansökningshandlingar via e-post till registrator@lysekil.se eller via post till Lysekils kommun, 453 80 Lysekil. Märk din ansökan med "Verksamhetsbidrag 2023"

Ansökan ska vara inlämnad senast den 14 april 2023. Ansökningar inkomna efter detta datum kommer inte att hanteras.