Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Gruppen Solrosen ska hjälpa kvinnor med beroendeproblematik

Den nystartade kvinnogruppen ska erbjuda kvinnor i utsatta livssituationer en gemenskap och social närvaro. Vi har träffat Anna Möller och Lisa Olssson som berättar mer om gruppen.

Internationella kvinnodagen uppmärksammas 8 mars varje år för att lyfta frågor om kvinnors rättigheter och livsvillkor, och för att uppmärksamma områden med stora skillnader mellan män och kvinnor - missbruks- och alkoholproblematik är ett sådant område. Dödlighet och dödsfall orsakad av narkotika eller alkohol minskar för män men inte för kvinnor.

Anna Möller och Lisa Olsson.

Vi har träffat Anna Möller, enhetschef resursteamet och vuxenbehandlaren Lisa Olsson och frågat mer om initiativet Solrosen.

Vad är kvinnogruppen Solrosen?

- Det är en grupp för kvinnor över 18 år med erfarenhet av alkohol- och drogberoende. Syftet är att erbjuda kvinnor i utsatta livssituationer gemenskap och social samvaro, där de i ett tryggt och tillåtande forum får möjlighet att dela sina erfarenheter med andra. Delad glädje är dubbel glädje och delad sorg är lättare att bära. Gruppen kommer träffas en gång i veckan under fem veckor med start 30 mars, och varje tillfälle har ett utvalt tema. I gruppen kommer kvinnorna få möjlighet att dela sina erfarenheter med andra. I ett tillåtande och öppet klimat ges dem utrymme att prata och reflektera kring olika teman som exempelvis; en trygg plats (mindfulness) och hälsa.

Varför har ni skapat den här gruppen?

Kvinnor med missbruksproblematik upplever ofta känslor av skuld, skam och utsatthet och det är inte ovanligt att kvinnorna har få eller helt saknar tillitsfulla relationer. Att våga öppna upp sig och lita på någon annan kan kräva övning och kan underlättas genom att “träna” tillsammans med andra med liknande erfarenheter. Genom att hjälpa andra kan man hjälpa sig själv, gemensamma likheter kan skapa trygghet och samhörigheten kan öka ens egna självkänsla och identitet.

Förväntningar från några av kvinnorna

-Jag är spänd på att kanske hitta lite vänner och känna gemenskap med andra kvinnor. Att få komma ut lite och bryta vardagstristessen. Sen är det alltid spännande att ha teman som t.ex. hälsa, mindfulness m.m.

- Min förväntan av kvinnogruppen är att komma ur isolering, att få träffa andra som delar det, det känns lättare än att försöka ta kontakt med nya människor, nånstans att vara inte bara sitta hemma, få stödet från varandra, att senare vara mer förberedd på att ta sig ut i samhället igen såsom jobb, utbildning mm, att kanske få nya vänner.

Behöver du stöd eller hjälp med ditt beroende?

Har du frågor kring beroende eller våld gällande dig själv eller någon i din närhet? Ring till Kontaktcenter på 0523-61 30 00 - uppge att du vill ha kontakt med Vuxenenheten, du kan vara anonym. Det finns hjälp att få.