Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Ökad nöjdhet hos invånarna i Lysekil

Lysekil är en bra plats att bo och leva på! Det tycker 92 procent av de som svarat på den senaste medborgarundersökningen.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som görs av SCB på uppdrag av kommunen för att mäta hur invånarna ser på sin kommun – hur är det att bo och leva i Lysekil? Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, samhällsservice, trygghet, information, inflytande, integration och förtroende.

Resultaten är viktiga underlag i kommunens förbättringsarbete och skapar förutsättningar för att kunna jämföra sig med andra kommuner och följa upp kvalitet över tid.

Högt betyg för skolans verksamhet

Svaren i undersökningen visar på ökad nöjdhet hos kommuninvånarna på många områden. Bland annat tycker 92 % att Lysekil är en bra plats att bo och leva på och känslan av trygghet i samhället har ökat.

Upplevelsen av att få vara med och påverka samt utveckla kommunens verksamheter har ökat och som ett led i detta finns planer på att genom dialog öppna upp för fler aktiviteter med syfte att höja delaktigheten ytterligare.

Kommunens skolverksamheter får fortsatt högre betyg än snittet för landet, dock kan en viss nedgång i positiva svar skönjas. Fler än föregående år är också positiva till det lokala kultur- och nöjeslivet samt skötseln av de allmänna platserna i kommunen.

Ta del av hela resultatet

I systemet Kolada kan du ta del av resultatet i sin helhet, gräva dig djupare i undersökningens olika kategorier och jämföra resultaten med andra kommuner. Svarsfrekvensen i Lysekil var 39 %, vilket är över snittet för landet (36,1 %).

Resultat medborgarundersökning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.