Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Snart breddas planen på Lilla Gullmarsvallen

För att utöka möjligheterna till spontanaktiviteter och föreningsidrott kommer planen på Lilla Gullmarsvallen att breddas i slutet av februari.

Inom kort kommer ett arbete att påbörjas på Lilla Gullmarsvallen. Målsättningen är att utöka möjligheterna för spontanaktivitet och föreningsdriven verksamhet.

På initiativ av Lysekils AIK, i samverkan med Carl och Calla Curmans stiftelse, Länsstyrelsen och Lysekils kommun, kommer det i slutet av februari att påbörjas ett arbete för att tillgängliggöra en större yta för aktivitet på Lilla Gullmarsvallen.

Gräsytan kommer att utökas genom en utfyllnad vid planens sydöstra hörn och en del träd kommer att i samband med detta tas ner eller ansas på större grenar.

Lilla Gullmarsvallen är en allmän platsmark där allmänheten ska ha möjlighet till spontanaktivitet. Den används också för föreningsdriven barn- och ungdomsverksamhet, då i första hand av Lysekils AIK. Ytan är också speciell då den både är en del av mark tillhörande Lysekils kommun och även tillhörande Stångehuvuds naturreservat.

Alla inblandade aktörer ser positivt på denna utveckling och hoppas att det möjliggör än större aktivitet, både för allmänhet och för den organiserade barn- och ungdomsverksamheten.