Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Lever du i närheten av någon med
beroendeproblematik?

Om du är anhörig till någon med beroendeproblematik har du möjlighet att träffa andra i samma situation.

I vår anordnar anhörigstödet och IFO i kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil anhörigträffar med fokus på vad det innebär att vara anhörig till någon som är beroende.

Tid: vi börjar tisdag 2 mars 2023 klockan 18.00 och vi avslutar senast klockan 20.00. Sammanlagt blir det fyra träffar i mars.

Plats: Kungshamn

Fyra olika teman

Vi kommer att gå igenom ett tema per träff:
1. Beroende - Hur påverkas hjärnan och vad händer med människan?
2. Skam och skuld - Vart tar sorgen vägen och hur påverkas familjen?
3. Medberoende - Vad är förnekelse och medberoende?
4. Familjerollen - Hur kan jag gå vidare mot en annorlunda och bättre livssituation?

Frågor

Kontakta gärna Maria Escudeiro, vuxenenheten, maria.escudeiro@sotenas.se eller Marie Jonsson, vuxenenheten, marie.jonsson@sotenas.se om du har frågor eller vill veta mer.

Anmälan

Du gör din anmälan till Maria eller Marie på ovanstående mail senast 2023-02-24. Det är kostnadsfritt att delta och vi bjuder på kaffe och smörgås.

Välkomna!