Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Markanvisning nästa steg i Spjösvik

Vill du vara med och utveckla Spjösvik till ett modernt bostadsområde för året runt-boende? Nu erbjuder vi byggföretag att lämna in bidrag till vår markanvisningstävling.

I en markanvisning presenterar kommunen förutsättningarna för området och lämnar önskemål om utbyggnaden. Avtal tecknas med den exploatör som presenterar den bästa helhetslösningen.

Det aktuella området är cirka 14 400 kvadratmeter stort och omfattar kvartersmark för flerbostadshus, villor i suterräng och friliggande villor alternativt gruppbyggda småhus. Området består till stor del av berg och hällmark.

- Genom att låta en aktör planera, iordningställa och bebygga tomterna tror vi att förutsättningarna för genomförandet blir gynnsammare, säger Jeanette Almroth som är mark- och exploateringsingenjör. Platsens unika värden kan tas till vara och påverkan på omgivningen kan minskas.

Mer information om Spjösvik hittar du här Länk till annan webbplats..

Anbudsgivare hänvisas till upphandlingssystemet TendSign. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.