Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Ditt bibliotek växer!

Under våren kommer Lysekils bibliotek bli en del av Biblioteken i Fyrstad, något som leder till att vi får fler tjänster och resurser som kan skapa värde för låntagarna.

Biblioteken i Lysekil, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg blir nu Biblioteken i Fyrstad. Det innebär bland annat att biblioteken får en gemensam webbplats, biblioteksdatabas och mediebestånd. Låntagarna kommer med andra ord att kunna låna, reservera och lämna tillbaka böcker och andra medier på vilket bibliotek de vill – med bara ett bibliotekskort.

Samma service oavsett var du bor

För alla som använder biblioteket innebär samarbetet framför allt tillgång till ett större medieutbud och att möjligheten till service blir den samma oavsett var i Fyrstad man bor. Man kommer till exempel att kunna låna en bok på Lysekils stadsbibliotek och sedan lämna tillbaka den på Sylte bibliotek i Trollhättan.

Lånereglerna kommer att vara lika för samtliga bibliotek och som biblioteksanvändare kommer man även att ha tillgång till samma digitala bibliotekstjänster i alla fyra kommuner.

Johanna Abrahamsson, kulturchef i Lysekils kommun. Foto: Gabriel Berndtsson Lysekilsposten

Ökad kompetens

Den här samverkan innebär även en ökad möjlighet till nätverkande och kunskapsdelning bland bibliotekens medarbetare, vilket i sin tur bidrar till ökad kompetens och minskad sårbarhet hos personalen.

– Bibliotekssamarbetet kommer leda till att vi kan erbjuda fler tjänster och resurser för att skapa värde för våra användare, samtidigt som medarbetarna kommer att få betydligt fler kollegor för gemensamma frågor och nätverka med. Redan idag har vi gemensamma arbetsgrupper för bland annat bibliotekssystem, webbsida och media, säger Kulturchef Johanna Ljung Abrahamsson

Ny bibliotekswebb under våren

Bibliotekens nya gemensamma webbplats och biblioteksdatasystem kommer att vara på plats under våren 2023. Övergången till de nya systemen kommer att ske i etapper där biblioteken i Uddevalla är först ut, följt av Vänersborg, Trollhättan och slutligen Lysekil.