Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Certifiering ska få fler att välja yrken inom vård och omsorg

Johanna Eklöf, ordförande för det nya, lokala vård- och omsorgscolleget, tar emot beviset på att de nu är certifierade!

För tre år sedan bestämde sig kommunerna i Lysekil, Munkedal och Sotenäs för att ansöka om att certifieras som vård- och omsorgscollege, en slags kvalitetsstämpel för vård- och omsorgsutbildningar. Efter ett års intensivt arbete är ansökan godkänd och detta firades stort vid en gemensam ceremoni.

Syftet är att arbetsliv och skola arbetar tillsammans på ett strukturerat sätt för att utveckla och förbättra verksamheterna. De utbildare som är med i certifieringen är Gullmarsgymnasiet, med vård- och omsorgsprogrammet, samt den kommunala vuxenutbildningen i de tre kommunerna.

- Vi är väldigt glada och stolta över att ha fått den här certifieringen, säger Johanna Eklöf som är ordförande för det nya lokala vård- och omsorgscolleget. Vi har stora utmaningar vad gäller bemanning och kompetens inom vården, och med detta nya samarbete hoppas vi öka intresset för dessa yrken.

Redan förbättrat samarbetet mellan kommunerna

Ceremonin som hölls i Dingle samlade många representanter från skolan och arbetslivet; lärare, elever, olika delar av de kommunala förvaltningarna samt representanter från fackliga organisationer. Den traditionella bandklippningen hade ersatts av en övning där deltagarna istället flätade ihop ett band – för att visa att detta är något de gör tillsammans.

- Vi har redan under ansökningstiden märkt ett ökat samarbete, säger Chatarina Agnulf Nyman som har samordnat arbetet med ansökan. Vi har också sett att vi redan gör mycket bra saker, men med ett mer strukturerat arbete kan vi dela med oss och hjälpa varandra ännu mer. Nu börjar arbetet med att göra verklighet av våra planer!

Martin Odell är rektor på Gullmarsgymnasiet. Han ser många fördelar med certifieringen.

- Förutom samarbetet med bransch och andra skolor får vi även tillgång till utbildningar, checklistor och material genom det nationella vård- och omsorgscolleget. Min stora förhoppning är att fler kommer att söka till vård- och omsorgsutbildningar tack vare vår certifiering och att vi kan erbjuda eleverna ännu bättre utbildningar som ger den kunskap som arbetsgivaren efterfrågar.

Vad är Vo-college?

Vård- och omsorgscollege skapades 2008 för att vara en drivkraft i kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Här samverkar offentliga och privata arbetsgivare med utbildningsanordnare, fackliga organisationer högskola/universitet och ibland även arbetsförmedlingen. Det finns idag 22 regionala VO-college med cirka 100 tillhörande lokala VO-college. Det är föreningen Vård- och omsorgscollege som certifierar samverkan. Föreningen drivs av fackförbundet Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Vårdföretagarna och Fremia.