Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Se utställning om nya översiktsplanen

Nu kan du se en utställning om den nya översiktsplanen på fem olika ställen i kommunen. Fram till 28 februari kan du lämna dina synpunkter på förslaget.

Politikerna i Lysekils kommun har bestämt att översiktsplanen från 2006 ska bytas ut. Arbetet började redan 2017, och efter flera bearbetningar finns nu ett underlag till ny plan som alla kan tycka till om.

Utställningar

Under granskningsperioden, som pågår fram till sista februari, finns utställningar på följande platser i kommunen:

 • Tempo, Brodalen
 • Brastad Folketshus, Brastad
 • Skaftö Folketshus, Grundsund
 • Kontaktcenter, kommunhuset, Lysekil
 • Rorkulten, Lysekil

Informationsmöten

Du är också välkommen till våra informations- och dialogmöten för att ta del av förslaget och ställa frågor:

 • 17 januari kl 18-20 Bro Coworking, Mellberg 110
 • 19 januari kl 18-20 Skaftö Folketshus, Grundsund
 • 24 januari kl 18-20 Brastad Folketshus, Brastad
 • 25 januari kl 18-20 Lysekil, kommunhuset, fullmäktigesalen.
  Detta möte kommer även att webb-sändas på www.lysekil.se

Du hittar underlaget på vår hemsida

Allt material finns såklart på vår hemsida. Fram till 28/2 kan du lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan genom att använda dig av det digitala formuläret som finns i den digitala samrådshandlingen eller så skickar du dina synpunkter med e-post till registrator@lysekil.se. Det är viktigt att du anger “översiktsplan” i ämnesraden. Du kan även skicka ett brev till oss med dina synpunkter. Märk kuvertet tydligt med “översiktsplan” och skicka det till Lysekils kommun, 453 80 Lysekil.

Se förslag till ny översiktsplan (granskningshandling) Länk till annan webbplats.

Kristina von Schenck och Kristina Norén arbetar med den nya översiktsplanen och har tagit fram utställningen som du kan se på olika platser i kommunen.