Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Plan tas fram för att anpassa Lysekils kommun till framtidens klimat

Under hösten har ett arbete påbörjats i kommunen för att ta fram en klimatanpassningsplan.

Efter de senaste årens väderhändelser som kraftigt påverkat olika delar av kommunen, bland annat i form av kraftiga översvämningar, så har kommunstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en klimatanpassningsplan. Det har även kommit krav från länsstyrelsen i samband med framtagandet av kommunens nya översiktsplan på att kommunen ska ha en klimatanpassningsplan.

Nuvarande och framtida risker analyseras

Kommunens förvaltningar och bolag har under hösten gemensamt analyserat nuvarande och framtida klimatrelaterade risker. Man har tittat på hur olika samhällsfunktioner som exempelvis dricksvattenförsörjning, vägar och sjukvård påverkas av klimateffekter som bland annat skyfall, havsnivåhöjning och värmeböljor. Efter att en riskanalys har tagits fram har man gemensamt formulerat förslag på åtgärder som kan minska identifierade risker.

Beräknas vara klar under våren 2023

Klimatanpassningsplanen är beräknad att gå till Kommunfullmäktige för antagande under våren 2023. Därefter är ett nästa steg i kommunens miljö- och klimatarbete att ta fram en klimat- och energiplan som tittar på hur vi kan minska utsläpp i kommunen som påverkar klimatet negativt. Då kommer man bland annat titta på utsläpp kopplat till transport, energi och konsumtion.

Se en film från SMHI om hur andra kommuner arbetat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om klimatanpassning och vad du som privatperson kan göra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.