Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Tillsammans är vi Lysekils kommun

Karolina Samuelsson, kommundirektör, och Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsens ordförande önskar alla några riktigt fina helger och ett gott nytt år!

2022 är snart slut, men kommer att stanna i våra minnen som ett händelserikt år, fyllt av omvälvande världshändelser, energikris och en valrörelse med regeringsbyte som resultat.

Allt detta har såklart även påverkat Lysekils kommun, inte minst kriget i Ukraina. Några veckor efter Rysslands invasion av landet i februari ställdes vi inför en tuff uppgift – att med kort varsel ta emot cirka 100 människor på flykt. Med ett enormt engagemang från invånare, föreningar, företag och kommunens bolag och förvaltningar kunde vi tillsammans ta emot och slussa in flyktingarna i samhället. Idag har närmare hälften av de som är i arbetsför ålder ett arbete.

Stort engagemang bakom väl genomfört val

Efter sommaren tog valrörelsen fart. Tack vare många, frivilliga valarbetare, kunde valet genomföras i en öppen och demokratisk anda, vilket kändes än mer angeläget ett år som detta. Det är roligt att se flera nya politiker på olika förtroendeposter i styrelser och nämnder, medborgare som väljer att engagera sig för kommunens bästa. Det är också tryggt att veta att det finns många erfarna tjänstepersoner som fortsätter stödja den politiska organisationen med specialistkunskap.

Nytt mål för bättre näringslivsklimat

Gemensamt för allas arbete är viljan att utveckla vår kommun med sikte på vår vision; en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro, som är en självklar mötesplats och ett maritimt nav. Vi har de senaste åren arbetat med fem utvecklingsområden, och ett antal underliggande mål, som bedöms vara avgörande för att vi ska lyckas. Dessa har vi nu förtydligat till utvecklingsmål; stärka framtidstron hos barn och unga, förbättra livskvalitet och upplevelser året om och förstärka oss som nav för maritim utveckling och innovationskraft. Vi har också lagt till ett fjärde mål - utveckla ett gott näringslivsklimat i vår kommun. Denna ambition motiverar och driver oss i vårt vardagliga arbete, och är också något vi kommer att arbeta med i särskilda grupperingar.

Väl rustade för framtiden

Julen är en tid för tacksamhet och omtanke, och det är också så vi ser tillbaka på året som gått. Framför oss ligger tider som kommer att bli tuffare ekonomiskt. Det kommer vi att klara, på samma sätt som vi klarat tidigare utmaningar vi ställts inför. Med en stabil organisation, det stora folkliga engagemanget och en balanserad ekonomi är vi väl rustade att tillsammans ta oss an framtiden.

Tack för ditt engagemang

Stort tack till alla som på något sätt valt att vara en del av vår kommun! Tack till alla som engagerat sig i olika frågor och som gör att vi tillsammans kan stå stabila när världen är orolig. #tillsammansärvilysekilskommun

Vi önskar er några riktigt fina helger och ett gott nytt år!

Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsens ordförande
Karolina Samuelsson, kommundirektör