Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Positivt besked från nämnden kring nya bostadsområden

Norra Tronebacken i Lysekil och Torvemyr 2 i Grundsund har länge varit utpekade som utbyggnadsområden för nya bostäder. Under hösten har ett förslag till inriktning för dessa områden tagits fram. Redan om ett år kan det vara dags att ta det första förberedande spadtaget.

Under det första kvartalet 2023 kommer förstudien vara klar för hur Norra Tronebacken och Torvemyr 2 ska bebyggas. Den 15 december presenterades den första av två etapper i förstudien för samhällsbyggnadsnämnden, som var mycket positiva till inriktningen och förslaget för områdena. Planen är att gå vidare med projekteringen av ett eller båda områden till våren, och att sätta igång med markförberedande arbete om ett år. Avsikten är att både kunna sälja färdiga bostäder och erbjuda tomter till försäljning för enskilt byggande.

Hållbar och attraktiv kommun året runt

Lysekils kommun arbetar för att vara en attraktiv plats att bo på året runt. Att erbjuda en variation av bostäder är en viktig del för att fler ska välja att flytta hit, men också för att fler ska välja att stanna kvar.

- Exploateringen av dessa områden ligger i linje med kommunens vision om att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro, säger Anna Wigell, avdelningschef Plan och bygg i Lysekils kommun. Då måste vi också kunna erbjuda attraktiva bostäder.

Ska sticka ut

Ramarna för exploateringen sattes tidigt i processen då samhällsbyggnadsnämnden beslutade att de nya områdena ska sticka ut, både vad gäller hållbarhet och en genomtänkt utformning av livsmiljön, det vill säga utformningen av platsen där vi bor, arbetar och lever våra liv. Med stor hänsyn till den nuvarande naturen vill kommunen erbjuda ett hållbart och attraktivt helårsboende i vacker naturmiljö, med närhet till förskola och goda möjligheter till distansarbete och ytor för mindre verksamheter.

- Tidigare har inte kommunen haft en så tydlig roll som exploatör, säger Anna. Nu kan vi bättre styra utformningen så att området bidrar till utveckling enligt de mål som finns i kommunen och blir en bra helhet. Vi kan också vara tydligare mot de byggaktörer vi väljer kring krav, förutsättningar och önskemål, till exempel vad gäller lösningar eller arkitektur.

100-150 bostäder planeras

Det är möjligt att bygga 70-100 bostäder i området Norra Tronebacken, som ligger cirka tre kilometer nordöst om Lysekils stadscentrum. Detaljplanen medger en blandning av friliggande villor, parhus, radhus, flerbostadshus samt en förskola. Bebyggelsen ska placeras i landskapet med hänsyn till platsens natur- och rekreationsvärden.

Torvemyr 2 ligger på en höjd norr om Grundsunds samhälle och är en fortsättning på den bostadsutbyggnad som redan påbörjats. Detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 25-50 nya bostäder och medger en blandning av friliggande småhus, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Det finns också utrymme för verksamheter för handel, kontor och/eller hantverk samt lekplats. Det ska tas stor hänsyn till naturvärdena i området och mötet mellan tomt- och naturmark ska ske försiktigt och naturligt.

Många vill köpa tomt

När förstudien är godkänd och beslutad av politiken har grunden lags i projektet vad gäller typ av bostäder, antal tomter och etappindelning. Då börjar nästa fas, projekteringen. Där tar kommunen fram ett detaljerat underlag för utbyggnaden av den allmänna platsen och markförberedande åtgärder för de tomter som ska erbjudas via kommunens tomt- och småhuskö.

Parallellt med detta arbete kommer även vissa delar av kvartersmarken inom området att markanvisas. Det innebär att området kommer att kunna erbjuda både färdigbyggda bostäder och tomter för enskilt byggande. När infrastrukturen i området är utbyggd kan kommunen gå ut med erbjudande till de som står i tomt- och småhuskön.

- Vi har idag totalt drygt 300 personer som är intresserade av tomter i Lysekils kommun, berättar Anna. Det gäller inte bara Lysekil utan även Skaftö, Lyse och Brastad/Bro. Vår ambition är att kunna börja skicka ut erbjudande under våren 2024.


Läs mer om pågående exploateringar i kommunen Länk till annan webbplats.