Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Lysekils kommun har fått ekonomiskt stöd för flyktingmottagandet

Lysekils kommun har fått 4,2 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden (ESF) för de kostnader som uppstått vid flyktingmottagandet under 2022.

Under hösten 2022 lämnade Lysekils kommun in en projektansökan om ekonomiskt stöd till Europeiska Socialfonden (ESF). Ansökan är nu beviljad och kommunen kommer få ett ekonomiskt stöd på 4,2 miljoner kronor, vilket är 100% av vårt ansökta belopp.

Det känns verkligen jättebra! Det var mycket jobb att få till ansökan så det är jättekul att den blev beviljad, säger Lovisa Brinck, kommunens sociala hållbarhetsstrateg.

Det ekonomiska stödet kommer att användas till insatser som riktar sig till kvinnor och män från 18 år som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv, befinner sig i Sverige och bedöms vara i behov av insatser för att komma i arbete och bli socialt delaktiga.

Stödet kommer innebära att Lysekils kommun bland annat kan fortsätta ha en samordningsansvarig för flyktingmottagande, erbjuda samhällsguidning och genomföra olika arbetsmarknadsinsatser till de människor som kommit från Ukraina.

Vi är väldigt glada över att kunna fortsätta arbeta med de insatser vi i nuläget erbjuder för de människor som är här men också för de som eventuellt kommer till oss under 2023. Finansieringen kommer göra stor skillnad för oss i vårt arbete, säger Olga Karlsson som är flyktingsamordnare med fokus på Ukraina.

Sedan mars 2022 har cirka 150 personer från Ukraina kommit till Lysekils kommun till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Majoriteten har blivit anvisade hit genom Migrationsverket men flera har kommit hit själva och bosatt sig.

Utvärdering

Under hösten gjordes en utvärdering av kommuns flyktingmottagande med fokus på de första månaderna efter Rysslands invasion i Ukraina som startade den 24 februari. Utvärderingen tog bland annat upp hur kommunen förberedde mottagandet på kort tid och hur det genomfördes.

Resultatet visade att flyktingmottagandet har i det stora hela fungerat mycket bra och vi har kunnat ta emot samtliga på ett tryggt och värdigt sätt. Många känner en stolthet i hur flyktingmottagandet hanterades och flera lyfter hur kommunens olika verksamheter arbetade tillsammans och ställde upp för varandra som framgångsfaktorer.

Resultatet visade också att ett område som kan förbättras är resursplanering, då det var svårt att snabbt ställa om och hitta personal i tillräcklig utsträckning utan att en annan verksamhet blir alltför påverkad.

Vill du ta del av hela utvärderingen hittar du den här nedan: