Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Nu är kommunens politiska ledning beslutad!

Jan-Olof Johansson valdes under onsdagen av kommunfullmäktige till kommunstyrelsens ordförande för kommande mandatperiod.

Kommunstyrelsen:
Jan-Olof Johansson (S), ordförande tillika kommunalråd
Ronald Rombrant (LP), 1:e vice ordförande
Ulf Hanstål (M), 2:e vice ordförande tillika oppositionsråd
Micael Melin (S), ledamot
Maria Granberg (MP), ledamot
Kristian Fred (M), ledamot
Christoffer Zakariasson (SD), ledamot
Lars Björneld (L), ledamot
Yngve Berlin (K). ledamot

Ersättare:
Ricard Söderberg (S), ersättare
Christina Gustavsson (S), ersättare
Björn Martinsson (LP), ersättare
Ronny Hammargren (LP), ersättare
Elsy Lundberg Östrand (L), ersättare
Philip Nordqvist (M), ersättare
Daniel Arvidsson (SD), ersättare
Tommy Westman (SD), ersättare
Håkan Smedja (V), ersättare

Samtliga val föll ut enligt valberedningens förslag förutom justering av SD ersättarplats i socialnämnden och S ersättarplats i styrelsen för Havets Hus i Lysekil AB.

På www.lysekil.se under Organisation, plats och politik kommer inom kort alla nya ledamöter i de olika nämnderna att publiceras.