Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Dags att besluta kring förtroendeposterna

Årets sista möte för kommunfullmäktige hålls onsdagen 14/12 kl. 17.30 i kommunhuset och det är dags att besluta kring förtroendeposterna i kommunen. Vi har pratat med ordförande Klas-Göran Henriksson inför mötet.

Vad händer på kommunfullmäktigemötet på onsdag?

Det är dags att välja vilka politiker som ska sitta i de olika nämnderna, och vem som ska vara ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Valberedningen har gett oss förslag på personer, men det kan också föreslås ytterligare kandidater under mötet.

Hur har förslagen på personer tagits fram?

Först väljs valberedningen på kommunfullmäktiges första möte efter valet. De personerna tar sedan fram förslag på ledamöter och ersättare till de olika uppdragen inom den politiska organisationen. Partierna tilldelas platser utifrån hur många mandat de fått, och vilka så kallade valtekniska samarbeten de har med andra partier. Det är en slags engångssamarbete där partierna väljer att gå samman under en dag för att nå en storlek som gör att de kommer in i olika nämnder och styrelser.

Till exempel har V och K fyra mandat tillsammans. Det betyder att de i en nämnd med nio platser har en ordinarie ledamot och en ersättare. SD och M och L har också ett valtekniskt samarbete, och de får då 12 mandat. S, LP och MP får tillsammans 14 mandat, och är därmed i majoritet.

Centerpartiet har valt att inte ingå i något samarbete och kommer med sitt enda mandat i kommunfullmäktige inte att delta i någon nämnd eller styrelse.

Hur vet man vem som ska vara ordförande i kommunstyrelsen och nämnderna?

De som har majoritet får platsen som ordförande i nämnder och kommunstyrelse. Partierna som samarbetar väljer vilken person som ska föreslås till övriga förtroendeposter.

Hur många uppdrag handlar det om?

Det är 193 uppdrag som ska delas ut. Till exempel är det nio ordinarie ledamöter och nio ersättare i kommunstyrelsen. Det är 18 uppdrag i varje nämnd och 5-7 uppdrag i kommunens bolag + ersättare. Vi har också förtroendevalda i till exempel styrelserna för kommunalförbundet Fyrbodal och Fyrstads flygplats. Det finns också verksamheter där kommunen vill ha insyn, då vi bidrar med stöd på ett eller annat sätt. Det kan till exempel vara Vikarvet eller Carl och Calla Curmans stiftelse.

Det är däremot inte 193 personer som får de olika uppdragen. Några av de förtroendevalda är med på flera ställen. Ett exempel är kommunstyrelsens ordförande som har olika följduppdrag för att vara kommunens ansikte utåt, t ex kommunalförbundet Fyrbodal.

Agenda och webbsändning

Kallelse till mötet hittar du på www.lysekil.se under Organisation, plats och politik.  Länk till annan webbplats.Se sammanträdet på https://webbtv.lysekil.se Länk till annan webbplats. eller kom till kommunhuset!