Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Informationsmöte med rådet för äldre- och funktionshinderfrågor

Det kommunala rådet för äldrefrågor och rådet för funktionshinderfrågor träffades 7/12 för ett informations- och diskussionsmöte på Fiskebäckshemmet.

Rådet träffas en gång i kvartalet för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikappföreningarna, pensionärsorganisationerna och kommunens nämnder. Syftet är sätta fokus på tillgänglighetsperspektivet för personer med olika typer av funktionsnedsättningar och förstärka inflytandet i frågor som gäller äldre.

Agendan för dagen tog bland annat upp:

  • Önskemål finns att bussen går förbi Sivik och daglig verksamhet då deltagarna där har svårt att ta sig till och från sitt arbete. Folkhälsostrateg Daniel Fredriksson informerade om att det är Västtrafik som ansvarar för kollektivtrafiken men att kommunen tar upp det i kommande dialogmöten med dem.
  • Utvärdering av Sommargatan i Lysekil. Cia Säll, turismutvecklare/projektledare berättade om de synpunkter som kommunen samlat in efter årets sommargata och tankar inför 2023.
  • Förslag till förändringar i föreningsstöd. Christian Martins informerade om den utredning som politikerna beslutat att genomföra kring föreningsbidrag där fokus för bidragsgivning ska ligga på barn- och ungdomsverksamhet. Synpunkter på förslaget samlas nu in och beslut tas av kommunfullmäktige i vår.
  • Frågor som skickats in till rådet från föreningar