Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Upprustning av Konsulparken - ovan och under mark

Varje år passerar tusentals människor genom den lilla parken mellan Gamlestan och Kungsgatan i Lysekil. Nu ska den få en ansiktslyftning!

I december startar upprustningen av Konsulparken. Det kommer bland annat bli fler sittplatser, nya buskar och träd samt ett par mindre perennrabatter för att förbättra upplevelsen av parken och göra den mer lättskött.

Belysningsstolpar och armatur byts ut till material som passar bättre till Gamlestans miljö, och det tillkommer skyltar om Konsulparkens rika historia. Där parken och parkeringsplatsen ligger idag fanns tidigare en trädgårdsmästarskola med stora planteringar!

Även under mark sker förbättringar då en infiltrationsbädd läggs under gräsytan. På så sätt kan regnvatten fördröjas, vilket är ett sätt att minska flödena i dagvattenledningarna och förebygga översvämningar vid stora skyfall.

- Vi vill skapa ett attraktivt gångstråk som binder ihop Södra hamnen med Norra hamnen, säger Sara Chronvall som är landskapsarkitekt och arbetar på Lysekils kommun. Konsulparken är en viktig del av stråket eftersom den är en länk mellan Kungsgatan och Gamlestan. En attraktiv och mångfunktionell park ger också fler värden till samhället såsom reglering av skyfall, förbättrad folkhälsa och ökad biologisk mångfald.

Belysning ska locka gående längst upp på Kungsgatan

Den lilla sitt-ytan på övre Kungsgatan kommer också att rustas upp. Här ska det mycket gamla växtmaterialet bytas ut till nya rosor, lavendel och kantnepeta. Den branta klipphällen ska belysas och blir vintertid en blickpunkt längst upp på Kungsgatan som bidrar till att locka gående att fortsätta uppför gatan, något som handlare i Lysekil eftersträvar.

Upprustningen görs i samband med att Leva sanerar va-ledningarna som går genom parken och delfinansieras med ett bidrag från Boverket.

Här kan du läsa mer om Konsulparkens upprustning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa om projekt som pågår eller är på gång i kommunen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.