Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Färre lyktstolpar men lika mycket ljus

Lysekils kommun byter ut gatubelysningen till LED för att spara energi. Eftersom de nya lamporna lyser upp ett större fält kommer några belysningspunkter att släckas och flyttas till platser som tidigare varit mörka.

Vi har ställt tre frågor till chefen för tekniska avdelningen, Christian Wrangmo, om gatubelysningen i kommunen:

1. Kommunen har beslutat att släcka lampor i gatubelysingen. Varför?

Kommunen har ett stort behov av att se över sin energiförbrukning. Främst gäller det kommunens lokaler men även gatubelysningen som drar en hel del energi. Samtidigt finns det ett behov av att lysa upp vissa platser som idag inte är upplysta.

Under hösten har ett arbete pågått för att byta ut gatubelysningen till LED i Lysekils kommun för att hålla nere energiförbrukningen. Vi har som mål att vara klara med det inom tre år och även modernisera styrningen av hur belysningen används. Alla sträckor behöver ju inte vara fullt upplysta hela natten.

För att bättre utnyttja våra ljuskällor har vi testat ljusbilden på några olika ställen. Eftersom de nya lamporna lyser upp ett större fält kan man släcka en del lyktstolpar utan att området blir mörkare. Idag har vi cirka 3500 ljuspunkter i kommunen. Vi kommer att fortsätta ha lika många, men flyttar några till områden som tidigare varit mörka. Ett sådant är den populära promenaden vid Gullmarsvallen/Stångehuvud som nu får ny belysning efter önskemål från allmänheten. Även Tuntorp har fått mer belysning längs gångvägar och där testas också solcellsbelysning på en sträcka.

2. Gäller det alla områden?

Belysningen längs gång- och cykelvägar kommer inte att beröras av energibesparingsåtgärder då vi prioriterar trygghet och tillgänglighet i våra samhällen. Vi har valt ut sträckor där endast biltrafik berörs. Tex Dalskogskurvan längs infarten. Vi ser även över andra sträckor där en delvis nedsläckning skulle kunna vara lämplig. Under hösten har ett arbete startat för att förbättra tryggheten för gående i vår kommun genom att installera ny belysning på Tuntorp i Brastad och längs Gullmarsvallens promenadsträcka från Donaområdet i Lysekil. På Skaftö har vi bytt ut belysningen på Bäckvägen i samband med att ett större arbete med VA utfördes av det kommunala bolaget LEVA AB.

3. Hur mycket energiförbrukning sparar vi på det?

Eftersom vi både bygger ut och byter ut belysningsbeståndet så är det svårt att ge en exakt summa. Om man tar Dalskogsleden som exempel så har den 43 armaturer som tidigare var på 100W/st. Vi har valt att släcka 18 av dessa. Resterande 25 kvarvarande ljuspunkter är försedda med LED-armaturer som är på 30W. En annan fördel med LED är att livslängden på lamporna är längre vilket innebär mindre kostnader för att byta ut ljuskällor som går sönder.