Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Caroline arbetar med att motverka våld i nära relationer

Nu pågår ”En vecka fri från våld” som uppmärksammar att våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem och sprider kunskap om hur vi tillsammans kan förhindra det. Möt Caroline Örnhäll på socialtjänsten, samordnare för frågor som handlar om våld i nära relationer.

Vad innebär ditt jobb som samordnare?
Jag ingår i ett team som består av socialsekreterare och handläggare från olika enheter inom socialtjänsten. Vår uppgift är att lyfta fram, motverka och förebygga arbetet med våld i nära relation. Just nu arbetar jag med att kartlägga våldet hos de klienter/brukare som våra handläggare möter och arbetar för att få till en bättre samverkan mellan enheterna. Teamet ser även över kompetensen inom verksamheterna för att hålla oss uppdaterade med det senaste i arbetet mot våld.

En annan del av mitt arbete är samverkan med olika enheter eller myndigheter för att kunna driva arbetet mot våld på flera plan. Ett exempel är projektet med ”En vecka fri från våld”, där jag arbetar tillsammans med Lovisa Brinck, vår strateg för social hållbarhet, för att belysa ämnet och förhoppningsvis komma med lite mer kunskap om våld.


Vad är det roligaste med ditt arbete?
Att veta att man arbetar för en positiv förändring hos människor som befinner sig i en otroligt utsatt position, att man är med och förhoppningsvis bidrar till att våldet minskar. Jag tycker det är intressant att nätverka med andra aktörer och myndigheter för att se hur vi kan förbättra oss i Lysekils kommun. Att finna en likasinnad som är lika driven i frågan som jag är ger en otrolig skjuts!


Vad är det mest utmanande i ditt arbete?
Att få tid och pengar för alla idéer som jag har för det förebyggande arbetet. Vi behöver nå ut och arbeta i ett tidigt skede – redan i lågstadiet behöver vi aktivt arbeta med könsnormer och den låga delen i våldspyramiden. Kan vi stävja en negativ utveckling redan på det planet har vi vunnit så mycket i framtiden.


Varför är det här arbetet viktigt?
Inte bara för den självklara och absolut viktigaste orsaken, att ingen ska behöva leva med våld, utan även för att det är en otroligt stor kostnad i vårt samhälle. Nationellt centrum för kvinnofrid har gjort en beräkning på att notan ligger på cirka 13 miljarder kronor om året! Ska vi bekämpa våldet behöver vi förändra något i tidig ålder, och vi måste vara enade i frågan och vi måste tänka långsiktigt. Pengar man investerar idag kommer att betala sig flera gånger om längre fram.

Alla har rätt att leva ett liv fritt från våld!


Var vänder jag mig för att få hjälp?

Mottagningsteamet: 0523-61 34 90
Socialjouren i Fyrbodal: 0522-69 74 44
BRIS: 116 111
Brottsofferjouren: 0200-21 20 19
Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg: 0521 - 147 17
Kvinnofridslinjen: 020 - 50 50 50
Kvinnojouren Runan Tanum: 0525 - 294 34
Polisen: 114 14
ROKS (Riksorg. för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige): 08 – 442 99 30
HBTQ-jouren: 020 - 34 13 16
Alarm: 112
Terrafem - flerspråkig jourtelefon: 020 52 10 10

Läs mer om våld i nära relationer, vilken hjälp du kan få, olika sorters våld och vilka grupper som är extra utsatta. Länk till annan webbplats.