Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

300 000 kronor i förstärkt bidrag till barn- och ungdomsföreningar

25 barn- och ungdomsföreningar i Lysekils kommun beviljas förstärkt föreningsstöd för 2022.

Kommunens ekonomi är enligt prognosen starkare än budgeterat, Lysekils kommun har därför beslutat att avsätta 300 000 kr för att förstärka föreningsbidragen under 2022.

- Vi går in i en tid som präglas av bland annat hög inflation med ökade priser som följd, höga energipriser och ökande räntekostnader, därför är det extra värdefullt att kommunen kan göra denna satsning på barn- och ungdomsverksamheterna, säger Jonas Ingevaldsson, föreningsutvecklare Lysekils kommun.

Ett ökat föreningsengagemang bedöms få en positiv inverkan på folkhälsan och den sociala hållbarheten. Det går också i linje med ett av kommunens utvecklingsmål – att öka barn och ungas framtidstro.

Föreningarna är olika stora och har därmed olika kostnader och behov, bidragets storlek kommer därför variera och baseras utifrån den enskilda föreningens genomförda och inrapporterade barn- och ungdomsverksamhet. Bidraget kommer att betalas ut till föreningarna under november 2022.

Bidraget ska möjliggöra barn och ungas medverkan i föreningslivet

Det förstärkta bidraget ska användas till föreningar där verksamheten:

  • riktas till barn och unga
  • möjliggör att få prova på föreningens verksamhet
  • bedrivs både inom och utanför Lysekils tätort
  • syftar till ett ökat föreningsengagemang och deltagande för framtiden