Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Första mötet med nya kommunfullmäktige

Den 19 oktober kl. 17.30 har det nya kommunfullmäktige sitt första möte. Personerna som ingår har fastställts av länsstyrelsen utifrån rösträkningens resultat.

På mötet väljs kommunfullmäktiges presidium, det vill säga ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande. Fullmäktige väljer också ledamöter och ersättare till valberedningen.

Valberedningens uppdrag är sedan att ta fram förslag på ledamöter och ersättare till de olika uppdragen inom den politiska organisationen. Förslaget lämnas till kommunfullmäktige som beslutar vilka politiker som ska sitta i de olika nämnderna, vem som ska vara ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Beslut om detta tas vid kommunfullmäktigemötet 16/11 eller 14/12. Den 1 januari börjar de nya ledamöterna och ersättarna sina nämndsuppdrag.

På agendan
På fullmäktigemötet 19 oktober finns bland annat dessa punkter:
- Taxa för passersystem för återvinningscentraler
- Framtida målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen
- Revisorernas granskning av delårsrapport per 2022-08- 31 för Lysekils kommun
- Uppföljningrapport 3 för Lysekils kommun
- Svar på inkomna motioner

Se mötet på https://webbtv.lysekil.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller kom till kommunhuset!

Agenda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.