Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Är du anhörig till någon med beroendeproblematik?

Nu har du möjlighet att träffa andra i en liknande situation. I höst anordnas
4 olika anhörigträffar med olika teman som fokuserar på vad det innebär att vara anhörig till någon som är beroende.

Träffarna sker en gång i veckan på kvällstid med start tisdag 1 november 2022
klockan 18.00 och vi avslutar senast klockan 20.00. Plats: Kungshamn.

Fyra olika teman
Vi kommer att gå igenom ett tema per träff:
1. Beroende - Hur påverkas hjärnan och vad händer med människan?
2. Skam och skuld - Vart tar sorgen vägen och hur påverkas familjen?
3. Medberoende - Vad är förnekelse och medberoende?
4. Familjerollen - Hur kan jag gå vidare mot en annorlunda och bättre livssituation?

Frågor
Kontakta gärna Maria Escudeiro, vuxenenheten, maria.escudeiro@sotenas.se eller
Marie Jonsson, vuxenenheten, marie.jonsson@sotenas.se om du har frågor eller vill
veta mer.

Anmälan
Du gör din anmälan till Maria eller Marie på ovanstående mail senast 2022-10-20.
Det är kostnadsfritt att delta och vi bjuder på kaffe och smörgås.