Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Lysekil på plats 287 bland kommunerna när företagen tycker till

Gågatan i Lysekil

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Resultatet ligger till grund för en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

Totalt 200 företag i Lysekils kommun fick årets enkät i vintras. Av dessa svarade 96, vilket ger en svarsfrekvens på 48 procent. Den tyngst vägande faktorn för rankingen är frågan om företagsklimatet. Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att det är att driva företag i kommunen. Det sammanfattande omdömet sjönk från 2,92 till 2,82, vilket är en bidragande orsak till att kommunen även sjunker i rankingen från plats 277 till plats 287.

Samverkan mellan skola och näringsliv är ett av de områden som förbättrats sedan förra mätningen, medan återkoppling av ärenden, brottslighet och trygghet, lokal infrastruktur och byggbar mark är områden som får lägre poäng.

- Det är otroligt tråkigt att resultatet inte är bättre, säger Renée Daun, som är näringslivsutvecklare och företagslots och fungerar som länken mellan kommunen och företag. Vi har en nära dialog med företagarföreningarna och arbetar aktivt med de delar som tidigare år har fått sämre resultat. Vi arbetar till exempel med att utveckla hur vi bemöter de som kontaktar kommunen, har en ökad dialog med företagarna i olika frågor och en aktiv närvaro på sociala medier. I höst kommer vi också att dra igång våra företagsbesök igen, som legat nere under corona-pandemin, då politiker och tjänstemän besöker företag för att lära sig mer om dem och deras utmaningar. Det är både viktiga och väldigt givande möten.

Hela resultatet hittar du på www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.