Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Får kan vara lösningen mot invasiva växtarter

Fårbete mot invasiva arter

Lysekils kommun har börjat med en ny metod för att bekämpa den invasiva främmande växtarten jätteloka. I Loddebo finns därför 13 tackor och 18 lamm som betar markerna ordentligt.

- Detta är ett test som ska utvärderas under resans gång, säger kommunekolog Renata Cihlarova. Metoden har tagits fram av naturvårdsverket, och det tar cirka 7-8 år att utrota växten.

Lysekils kommun – precis som andra fastighetsägare - är skyldiga att utrota EU-listade arter som har en stor spridning i landet. Jätteloka, jättebalsamin och sinalkräfta bedöms vara sådana arter och prioriteras därför framför till exempel parkslide. Val av plats för testet föll på bäckravinen i Loddebo som är biotopskyddad och på så sätt värnas denna unika och vackra naturmiljö.

Fåren ägs av Benjamin Gran Danielsson från Nötekärr. Snart flyttas fåren till Fjälla för att komma tillbaka i juli för att beta mer.

Du kan också hjälpa till i kampen mot invasiva främmande arter. Läs mer här! Öppnas i nytt fönster.