Meny

Nu är det klart - i juli kommer sommargatan tillbaka

Här står årets pelargonier och väntar på att placeras ut på årets Sommargata. Invigningen planeras till lördagen den 2 juli och Sommargatan kommer att finnas på plats under vecka 27-34.

Sommargatan, som anordnades för första gången i fjol, var ett test för att se hur man kan använda gatan vid torget och stadsparken på ett attraktivt sätt för både boende och besökare. Satsningen som var uppskattad av många skapade nya mötesplatser i centrum och formade ett naturligt stråk vilket lockade fler besökare till centrum. Fler besökare innebär ju en ökad handel men också mer liv och rörelse i centrum.

Sommargatan 2022 - lite större än förra gången

I år utvecklar vi Sommargatan ytterligare genom att utvidga området till övre Kungsgatan, ett önskemål från handlarna efter i fjol. Det planeras även att erbjuda alternativa parkeringsplatser längs med Drottninggatan.

Vi kommer att återanvända en del av möblerna från förra året men hoppas också kunna ha lite nytt för att skapa intresse. Även de kommunala bolagen är med och bidrar med idéer och "inredning" till gatan.

Nytt för i år - bli fadder till en parkeringsruta

En nyhet som vi lanserar i år är möjligheten att bli fadder till en parkeringsruta. Det fungerar som så att en handlare, förening eller annan aktör i centrum är välkommen att ta ansvar för att inreda en parkeringsruta i det område som kommer att vara gågata över sommaren.

Det är kostnadsfritt att vara fadder för en parkeringsruta, vilket innebär att inga markupplåtelseavgifter kommer att tas ut.

Tanken är att vi tillsammans med lokala aktörer ska smycka och pynta gatan för att skapa trevliga platser att mötas på.

Trafikomläggning under sommargatan

Trafikriktningen byts på Korsgatan som förra året så trafiken leds in från Drottningsgatan, möjlighet att svänga vänster in på Kungsgatan och sedan vänster ner längs Apoteksgatan.

Den övre delen av mellan Skottegatan och Bansviksgatan, blir gångfartsområde. Det innebär att du får lov att köra bil där men inte snabbare än gångfart. Tänk på att du som är förare har väjningsplikt mot gående.


Gemensamt för gågata och gångfartsområde

På en gågata och i ett gångfartsområde gäller särskilda krav.
Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart. Du får endast parkera fordonet på anvisade platser. Du som är förare har väjningsplikt mot gående.

Detta gäller för gågata

Du får inte köra ett motordrivet fordon på en gågata annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan, transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan, transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan eller transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.

 

Så här såg det ut förra året, kommer du ihåg?

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kontaktcenter@lysekil.se